PLATFORM 32

İnsanlık kadar eski bir hikâye göç. Göçün izlerini sürerken aslında insanlık tarihinin izlerini sürmüş oluyoruz. Tarihin akışında belirleyici olan göçler, bugün de politik, iktisadi, kültürel ve toplumsal hayatı şekillendiriyor. Müslüman toplumlar da günümüzde göç hareketliliğinin en önemli parçasını teşkil ediyor. Platform’un bu sayısında “göçler çağında” Müslümanların izlerini sürüyoruz.

Filistin diasporası, Filistin mücadelesinin en önemli ayağını oluşturuyor. Filistin’den Ürdün’e göç eden Filistinlilerin yaşadığı eşitsizlikler dolayısıyla mülteciliğin yeniden üretimini Prof. Dr. Sıtkı Karadeniz ele alıyor. Taher Labadi ise yazısında Filistin diasporasının özgür Filistin mücadelesindeki örgütlenmesini inceliyor. İstanbul, Müslüman dünyanın göç açısından da bir çekim merkezi. Mariam Agha, İstanbul’daki sürgün Mısırlıların hayatlarına değinirken; Usama Hazari yazısında İstanbul’un hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler için bir inanç merkezi olduğunu vurguluyor.

Söyleşi köşemizde Dr. Mehmet Köse’yle Türkiye’de göç yönetimini konuşuyoruz. Afgan göçü, Suriyeli göç yönetimi, Fransa’da göçmen Müslüman diasporası, göçmenlik ve yemek kültürünün sosyolojik yansımaları, İngiltere’nin göçmen karşıtı politikaları, göçün psiko-sosyal perspektifi diğer önemli konulara da bu sayıda yer veriyoruz.

Bu sayının göç çalışmalarına yeni ufuklar sunması temennisiyle okurlarına faydalı olmasını dileriz.