PLATFORM 28

Yerküre giderek ısınır ve iklimler değişirken bütün bir insanlık yaklaşan tehlikelerin farkında olsa da kapitalist üretim ve tüketim sisteminin kısır döngüsünden çıkamıyor. İnsanın yeryüzüne “halife” olarak gönderildiğinin farkındalığıyla Müslümanlar için çevre ve iklim birincil derecede sorumluluk alanlarından biri. Hayatın her alanında söz söyleyen ve düzenleyici ilkeler koyan İslam, insanlığın çevresel sorumluluklarını da bildiriyor. İnsani sorumluluğun yanı sıra inançlarının da bir yükümlülüğü olarak Müslümanlar bireysel ve toplumsal olarak çevre konusunda gerek fikirsel gerekse fiili olarak aksiyon alıyor.

Geçtiğimiz aylarda, dünyanın en büyük iklim etkinliklerinden olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın 27.si (COP27) Mısır’da düzenlendi. Uzun yıllardır düzenlenen bu konferans vasıtasıyla iklim değişikliğiyle mücadele için küresel kararlar alınıyor ancak kararların pratiğe geçirilmesi alınan kararlar kadar güçlü olmuyor. Gelecek yıl Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenecek konferansta Müslüman ülkelerin öne çıkması önemli bir gelişme olarak kaydediliyor.

Çevre ve iklim için küresel iş birliğine dahil olan Müslümanlar, bireysel ve toplumsal tabanda da çevre için aksiyon alıyor. Ancak Müslümanların çevre için ürettiği fikirler ve aldıkları aksiyon iklim değişikliğiyle mücadele için yeterli mi? Müslümanlar çevre ve iklim konusunda insanlığı harekete geçirecek maddi ve manevi güce sahip mi? Sözün özü, Müslümanlar çevre ve iklim konusunda inançlarının bir gereği olarak üzerine düşen vazifeleri ne kadar yerine getirebiliyor?


Platform’un bu sayısında Müslüman toplumlar için önemli bir gündem olduğunu düşündüğümüz çevre ve iklim meselesini ele aldık. Çevre ve iklim temasını toplumsal hareketlerden finansa, uluslararası iş birliklerinden savaşlara kadar geniş bir bağlamda ele aldık.

Birbirinden değerli isimler analiz, söyleşi ve değerlendirmeleriyle bu sayımıza katkıda bulundu. Yeryüzünü mescit edinen Müslümanların, çevre ve iklim konusunda insanlığa öncü olacak bir vizyonla dünyaya faydalı olması temennisiyle Platform’un Çevre ve İklim sayısını ilginize sunuyoruz.