PLATFORM 31

Eğitimin ve bilgi üretiminin en üst düzeyde temsilcisi olan yükseköğretim kurumları toplumların dünya görüşünü şekillendiren, kültürel birikimini yönlendiren ve bilimsel üretimin ve teknik becerilerin kazanıldığı yerlerdir.
Dolayısıyla yükseköğretim bir toplumun gelişmişlik ve refah düzeyine katkı sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Platform’un 31. sayısında Müslüman dünyada yükseköğretim konusuna odaklandık.

Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, İslam ülkelerindeki bilimsel üretkenliği sayısal göstergelerle ele aldığı yazısında Müslüman dünyadaki yükseköğretim manzarasını ortaya koyuyor. Uluslararası eğitim ve beyin göçü ise yükseköğretim konusunun vazgeçilmez unsurlarından. Gökhan Kavak “Afrika’nın Beyin Göçü” başlıklı yazısında Afrikalı gençlerin önemli bir kısmının eğitim için neden kıta dışını tercih ettiğini irdeliyor. Hacer Atabaş uluslararası
öğrenci hareketliliğini ele aldığı yazısında Türkiye’de yükseköğretimin uluslararasılaşmasının serencamını ele alıyor. Muhammed Karayağlı, uluslararası hukukun ve kurumlarının Batı-merkezciliğini eleştiren TWAIL sisteminden bahsediyor. Eğitimde dijitalleşme günümüz dünyasının en başat gerçekliklerinden biri. Maan Habib yazısında çatışmadan etkilenen toplumlarda yükseköğretimin dijitalleşmesinin fırsatlarını ve zorluklarını; Aisha Ammar Almansuri ise Libya’da yükseköğreitmin dijitalleşmesini ele alıyor. Derginin “Güncel” bölümünde ise odağımız yine Filistin. Doç. Dr. Hakkı Hakan Erkiner, Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davasının çıktılarını değerlendiriyor.

Müslüman dünyada yükseköğretimi ele aldığımız bu sayının okurlarına istifadeli olmasını diliyoruz.